montartrestorer
Descripció Empresa  
Exemples restauracions
RESTAURACIÓ QUADRE SOBRE TABLEX O CARTRÓ
Valor orientatiu restauració   FOTOGRAFIES DE PROCÉS
 
Contacti amb nosaltres   DADES DE L'OBRA    
Subscripció gratuita butlletí   EXAMEN ORGANOLÈPTIC  

 

English . Español . Français   PROCÉS DE RESTAURACIÓ  
montartcreation   CONSELLS DE CONSERVACIÓ  

 

    cartro abans restauracio
Abans de la restauració
  cartro despres restauracio
Després de la restauració
Descripció Empresa        
Creació pintura sobre tela        
Creació pintura sobre taula        
Creació retaules        
Creació pintura mural al fresc        
Galeria de quadres en venda        
Valor orientatiu creació d'obra        
Venda teles preparades per pintar        
Exposicions i cursos        
Articles premsa i fitxes tècniques        
cartro clivellat
Quadre clivellat abans de la neteja
cartro estucat
Quadre estucat i anivellat
cartro reintegrat Quadre reintegrat i net
 

 

Dades de l'obra

Autor: Francesc d'A. Planas Doria (1879-1955)
Estil: Pintura catalana principis s.XX.
Títol: Bilbao
Tema: Paisatge marítim
Època: s.XX
Mides: 70cm x 50cm x 0.5cm amb marc.

 
 
Tècnica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell sobre cartró preparat amb una base de pintura verda.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Examen organolèptic de l'obra

L' estat de conservació del quadre és regular.

•  Cartró: El quadre està pintat en un suport de cartró format per diferents làmines i en bon estat de conservació, malgrat la disgregació de les cantonades inferiors.

•  Preparació: La preparació del cartró s'ha realitzat mitjançant una capa de pintura de color verd donada tan per l'anvers com pel revers.

•  Capa pictòrica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell. Les pinzellades són molt primes i no hi ha empastos. L'autor va fer servir un excés de diluient, fet que ha provocat clivellats importants sobretot en zones on hi ha colors foscos. Així mateix, la pintura de la capa de preparació no estava del tot seca quan va pintar l'obra i s'han produït sobre clivelles al llarg de tot el quadre.

•  Capa de superfície: La capa de superfície presenta molta brutícia.

•  Marc: Llistons prims de fusta de pi en bon estat, malgrat que un d'ells està combat.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Procés de restauració

Degut a l'estat actual de conservació de l'obra, es procedirà a la restauració de la pintura que constarà dels següents passos:
•  Analisis i examen organolèptic.
•  Desmuntat del marc.
•  Neteja de la pols superficial de l'obra.
•  Realització de cates de neteja. I la posterior neteja amb un producte neutre no agressiu per l'obra.
•  Repòs de l'obra.
•  Anivellament dels sobre clivellats de forma mecànica en sec.
•  Estucat de les zones de sota clivellat pictòric.
•  Reintegració cromàtica de tipus il·lusionista.
•  Aplicació d'un vernís d'origen natural a spray.
•  Neteja i vernissatge del marc.
•  Muntatge al marc.
•  Elaboració del corresponent informe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Consells de conservació

S'aconsella conservar-lo amb una temperatura aproximada de 19ºC a 21ºC i a una humitat relativa del 60% a 65%. I sobretot, no exposar-lo a fons de calor directes (calefaccions), a zones humides, ni a zones assolellades. I no adherir cinta adhesiva de paper entre el marc i el cartró del quadre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nota Legal Empresa
C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510

Links