montartrestorer
Descripció Empresa  
Exemples restauracions
RESTAURACIÓ QUADRE SOBRE TELA
Valor orientatiu restauració   FOTOGRAFIES DE PROCÉS
 
Contacti amb nosaltres   DADES DE L'OBRA    
Subscripció gratuita butlletí   EXAMEN ORGANOLÈPTIC  

 

English . Español . Français   PROCÉS DE RESTAURACIÓ  
montartcreation   CONSELLS DE CONSERVACIÓ  

 

  tela abans restauracio
Abans de la restauració
  tela despres restauracio
Després de la restauració
Descripció Empresa      
Creació pintura sobre tela      
Creació pintura sobre taula      
Creació retaules      
Creació pintura mural al fresc      
Galeria de quadres en venda      
Valor orientatiu creació d'obra      
Venda teles preparades per pintar      
Exposicions i cursos      
Articles premsa i fitxes tècniques      
tela estucat
Estucat i desestucat de l'obra
   
revers tela abans restauracio
Revers abans restauració
revers tela despres restauracio
Revers després restauració
 

 

Dades de l'obra

Autor: Bernadini Luini (1480/90 - 1531). Contemporani a Da Vinci.
Estil: Renaixement italià. Principis del manierisme.
Títol: sense títol
Tema: Ecce Homo
Època: s.XV-XVI
Mides: 33.5cm x 49cm x 1cm sense marc.

 
 
Tècnica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell sobre tela de cànem de trama tancada i col·locada de manera correcta a la direcció de l'obra, en un bastidor de fusta de cirerer de tipus fix sense falques, sense travesser; i en bon estat de conservació. Capa de preparació de tipus artesanal ben adherida a la tela i a la capa pictòrica, tot i que pateix algunes pèrdues puntuals.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Examen organolèptic de l'obra

L' estat de conservació del quadre és dolent.

•  Bastidor: El quadre està muntat en un bastidor no original, el qual es troba en bon estat de conservació però que no compleix les funcions pròpies d'un bastidor ja que és fix i no hi ha falques. El clavat de la tela al bastidor està realitzat amb grapes de ferro molt oxidades i situades de manera al.leatòria. Presenta molta brutícia superficial.

•  Tela: La tela presenta diversos estrips i llacunes, la tela és molt vella i està molt resseca. També hi ha desfilats a les bandes de la tela i hi ha taques de color fosc i molta brutícia superficial. Està molt destensada i clavada amb grapes de ferro molt oxidades.

•  Capa de preparació: La capa de preparació presenta pèrdues coincidents en el lloc dels estrips, llacunes i vores del quadre. Així com clivelles degudes a l'antiguitat de l'obra.

•  Capa pictòrica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell. En general és una gamma de colors càlids: terres, vermells i blanc. La textura de la pintura és llisa sense gruixos i molt prima. Manca de capa pictòrica a les zones dels estrips i llacunes del suport tela. I presenta bona adherència amb la capa de preparació. Hi ha clivelles coincidents amb la capa de preparació.

•  Capa de superfície: La capa de superfície presenta pols uniforme per tota la superfície del quadre i formant una capa homogènia, restes d'excrements d'ocell i taques. Presenta una marca de pols per tot el voltant del quadre degut a un emmarcat.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Procés de restauració

Degut a l'estat actual de conservació de l'obra, es procedirà a la restauració de la pintura que constarà dels següents passos:
•  Analítiques i examen organolèptic.
•  Neteja de la pols superficial de l'obra.
•  Empaperat de protecció de la capa pictòrica.
•  Desmuntat del bastidor.
•  Protecció i aplanat dels estrips.
•  Neteja del revers de l'obra de manera mecànica en sec.
•  Aplanat general de l'obra.
•  Entelat sobre tela de lli.
•  Presentació i muntatge a nou bastidor de tipus espanyol amb falques.
•  Eliminació de l'empaperat de protecció de la capa pictòrica.
•  Neteja de la capa pictòrica amb un producte neutre no agressiu per l'obra.
•  Envernissat de protecció.
•  Estucat-desestucat de les zones de pèrdua pictòrica i de capa de preparació.
•  Envernissat entremig.
•  Reintegració cromàtica de tipus il·lusionista.
•  Envernissat final.
•  Elaboració del corresponent informe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Consells de conservació

S'aconsella conservar-lo amb una temperatura aproximada de 19ºC a 21ºC i a una humitat relativa del 60% a 65%. I sobretot, no exposar-lo a fons de calor directes (calefaccions), a zones humides, ni a zones assolellades. I no adherir cinta adhesiva de paper entre el marc i el bastidor del quadre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Nota Legal Empresa

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510