montartrestorer
Descripció Empresa  
Exemples restauracions
RESTAURACIÓ QUADRE SOBRE COURE
Valor orientatiu restauració   FOTOGRAFIES DE PROCÉS
Contacti amb nosaltres   DADES DE L'OBRA  
Subscripció gratuita butlletí   EXAMEN ORGANOLÈPTIC

 

English . Español . Français   PROCÉS DE RESTAURACIÓ
montartcreation   CONSELLS DE CONSERVACIÓ  

 

  coure abans restauracio
Abans de la restauració
  coure despres restauracio
Després de la restauració
Descripció Empresa      
Creació pintura sobre tela      
Creació pintura sobre taula      
Creació retaules      
Creació pintura mural al fresc      
Galeria de quadres en venda      
Valor orientatiu creació d'obra      
Venda teles preparades per pintar      
Exposicions i cursos      
Articles premsa i fitxes tècniques      
coure en proces restauracio
En procés de neteja de l'obra
 
resvers coure sense restaurar
Revers abans restauració
  resvers coure restaurat
Revers després restauració
 
Dades de l'obra

Autor: Desconegut.
Estil: Barroc
Títol: sense títol
Tema: Crucifixió
Època: s.XVIII
Mides: 22.3cm x 16.8cm x 0.5cm sense marc.

 
 
Tècnica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell sobre planxa de coure oxidada.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Examen organolèptic de l'obra

L' estat de conservació del quadre és dolent.

•  Suport coure: La planxa de coure presenta deformacions i un petit forat a la part superior central del quadre. En el revers del quadre es poden observar diferents tipus d'oxidacions pròpies dels coures com cuprita (oxidació vermellosa). A l'anvers de l'obra s'observen altres oxidacions com tenorita (petits punts negres sota els quals no hi queda pintura), també s'aprecien clorurs com la nantoquita (zona grisosa a la part inferior del quadre); i carbonats com la malaquita (de color vert, la qual també s'ha observat a sota de les zones cremades).

•  Capa de preparació: La capa de preparació es presenta com una prima capa de blanc de plom aplicada a pinzell. S'observen pèrdues corresponents a les zones de pèrdua pictòrica i zones oxidades.

•  Capa pictòrica: Pintura a l'oli aplicada a pinzell. Les pinzellades són primes i no presenten empastos. Hi ha repints amb empastos de color fosc al llarg de tot el fons del quadre (zona paisatge i cel). Així mateix, s'ha observat una part cremada molt extensa corresponent a la zona de les cames del crist i al seu voltant. Tant la zona cremada com la zona de repints i zones oxidades presenten pèrdues pictòriques.

  Capa de superfície: La capa de superfície presenta una capa de betun de judea aplicada com a vernís i en molt mal estat, bruticia degut al cremat i pols superficial.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Procés de restauració

Degut a l'estat actual de conservació de l'obra, es procedirà a la restauració de la pintura que constarà dels següents passos:
•  Analítiques i examen organolèptic.
•  Neteja de la pols superficial de l'obra.
•  Protecció de la capa pictòrica.
•  Neteja del revers de l'obra de manera mecànica en sec.
•  Protecció del revers contra l'oxidació.
•  Neteja de l'anvers de l'obra de manera mecànica en sec i amb aposits no acuosos.
•  Reintegració cromàtica de tipus il·lusionista.
•  Vernissatge de protecció.
•  Elaboració del corresponent informe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Consells de conservació

S'aconsella conservar-lo amb una temperatura aproximada de 19ºC a 21ºC i a una humitat relativa del 60% a 65%. I sobretot, no exposar-lo a fons de calor directes (calefaccions), a zones humides, ni a zones assolellades. I no adherir cinta adhesiva de paper entre el marc i el bastidor del quadre.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Nota Legal Empresa

 

C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510

Links