montartcreation
Descripció Empresa

 

 

Creació pintura sobre tela  
NOTA LEGAL EMPRESA
Creació pintura sobre taula    
Creació retaules  
TRADUCCIONS
Creació pintura mural al fresc  
Galeria de quadres en venda  
IDENTIFICACIÓ DE MONTART CREATION I MONTART RESTORER
Valor orientatiu creació d'obra  
Venda teles preparades per pintar  
DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Exposicions i cursos  
Articles premsa i fitxes tècniques  
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Contacti amb nosaltres  
Subscripció gratuita butlletí  
English . Español . Français  

montartrestorer

   
Descripció Empresa    
Exemples restauracions    
Valor orientatiu restauració  
   
TRADUCCIONS

Les traduccions a l'anglès i francès han estat possibles gràcies a: Romy Amrein (rognoni.amrein@minorisa.es)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IDENTIFICACIÓ DE MONTART CREATION I MONTART RESTORER

MONTART CREATION i MONTART RESTORER són marques comercials que pertanyen a MONTSERRAT PUCHADES CHACÓN, NIF:39.351.918E, amb domicili al Carrer Lepant, 21 2n.-3a de Manresa (08242), Barcelona (Espanya)., amb telèfon i fax 93 8776510.

A efectes de comunicació i notificació de l'usuari a MONTART CREATION i MONTART RESTORER, la direcció de correu electrònic és: info@montartcreation.com
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual del portal www.montartcreation.com i dels seus continguts (texts, imatges, sons, dissenys, creativitats) pertanyent a Montserrat Puchades Chacón, tret d'aquells elements de continguts dels que la titularitat pertanyi a terceres persones, protegits respectivament pels drets de la propietat intel·lectual i la legislació sobre marques.

L'usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que apareix en aquest portal per al seu us personal i privat, sempre que respecti tots els drets de la propietat intel·lectual, industrial i altres drets de propietat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites; la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Montserrat Puchades Chacón perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu portal exercitant totes les accions civils i penals que corresponguin.

Montserrat Puchades Chacón únicament autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes consideren, sempre i quan no reprodueixin els continguts de MONTARTCREATION.COM en la seva integritat. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a MONTARTCREATION.COM i ha de percebre en el seu navegador la seva direcció URL.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _POLÍTICA DE PRIVACITAT

Montserrat Puchades Chacón és la propietària de la pàgina web www.montartcreation.com. Un cop omplert el formulari de subscripció gratuïta, l'usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades en un fitxer automatitzat, creat per Montserrat Puchades Chacón, la qual té com a finalitat de mantenir informat a l'usuari sobre les noticies de creació, restauració i venda de les obres que s'ofereixen en aquesta pàgina web.

En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d'enviar la sol·licitud d'informació i la subscripció gratuïta.

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través d'un registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent (Llei orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal). D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Montserrat Puchades Chacón es compromet a complir amb l'obligació del secret professional respecte a les dades proporcionades pel usuari i amb el deure de guardar-les, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, en el seu cas, les mesures tècniques adequades per a evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal us, robatori, tractament i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.montartcreation.com tenen el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que consten en els fitxers automatitzats de dades de Montserrat Puchades Chacón. L'exercici d'aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de Montserrat Puchades Chacón, Carrer Lepant 21 2n-3a, Manresa (08242) Barcelona (Espanya) o a través de la direcció de correu electrònic info@montartcreation.com. S'assumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment quan premen el botó "Enviar" que apareix en els formularis que recullen les seves dades personals.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Links