montartrestorer
Descripció Empresa  
Exemples restauracions
DESCRIPCIO EMPRESA
Valor orientatiu restauració  
MONTART RESTORER és una empresa tècnica dedicada a la conservació i restauració d'obres d'art adreçada a particulars, empreses i a organismes públics.
Contacti amb nosaltres  
Subscripció gratuita butlletí   La seva especialitat és la restauració de pintura:
English . Español . Français     Àrees: Pintura sobre tela
Pintura sobre taula (fusta)
Retaules
Pintura mural
montartcreation  
 

El nostre personal és tècnic titulat per l'ESCRBC (Escola Superior de conservació i restauració de bens culturals de Catalunya). I és especialista en conservació i restauració d'aquestes àrees en tots els seus períodes (prehistòria fins s.XXI) i en tot tipus de tècnica pictòrica (tremps, olis, daurats, argentats i tècniques mixtes sobre tela, taula, coure i retaules. També murals al fresc, sec i semisec).

Així com la conservació preventiva en totes les àrees esmentades, és a dir, control i identificació de tots els factors ambientals que poden provocar la degradació de les obres (humitat, temperatura, radiacions UV i lux.) i control i identificació d'atacs biològics (fongs i insectes com xilofags o tèrmits).

També treballem amb tècniques analítiques per a la determinació de l'estat de conservació de l'obra, dels materials que la composen i la seva autentificació (UV, IR, llum rasant, llum transmesa, fotografia, anàlisi de mostres de tela, fusta, morter, capes de preparació, capes pictòriques i capes de superfície).

Les nostres restauracions garanteixen la utilització de tècniques i materials estables i inerts de qualitat completament reversibles, mantenint l'obra original inalterable.

Descripció Empresa  
Creació pintura sobre tela  
Creació pintura sobre taula  
Creació retaules  
Creació pintura mural al fresc  
Galeria de quadres en venda  
Valor orientatiu creació d'obra  
Venda teles preparades per pintar  
Exposicions i cursos
Articles premsa i fitxes tècniques
Nota legal Empresa
C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510
Links