montartcreation
Descripció Empresa  
Creació pintura sobre tela
CREACIÓ PINTURA SOBRE TELA
Creació pintura sobre taula            
Creació retaules
  BASTIDOR
Creació pintura mural al fresc   TELA
Galeria de quadres en venda   CAPA IMPRIMACIÓ
Valor orientatiu creació d'obra   CAPA PREPARACIÓ
Venda teles preparades per pintar   DIBUIX PREPARATORI
Exposicions i cursos   CAPA PICTÒRICA
Articles premsa i fitxes tècniques   VERNISSATGE
Contacti amb nosaltres    
Subscripció gratuita butlletí    
English . Español . Français    
montartrestorer
     
Descripció Empresa    
Exemples restauracions
Valor orientatiu restauració


Bastidor

Definició: Suport de la tela o llenç, en forma de marc de fusta i/o alumini, amb diferents sistemes d'unió en els angles on ha de portar falques o rosques per a tensar la tela. Segons la dimensió de l'obra, també ha de portar travessers amb falques o rosques.

MONTART CREATION utilitza bastidors de fusta de tipus filgood (marca registrada empresa Bonfil), ja que l'encaix és molt més resistent que els bastidors de tipus espanyol o europeu. A petició del client també es poden utilitzar bastidors d'alumini.

La nostra empresa es caracteritza per la utilització de fusta de qualitat, la qual rep els tractaments adequats per evitar qualsevol atac de fongs o d'insectes al llarg de la vida del bastidor.

 
encaix filgood
encaix filgood
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
polit cantonades
polit de les cantonades
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
protecció antixilofags protecció antixilofags
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Tela o llenç

Definició: Tipus de teixit que s'utilitza com a suport de les pintures. Pot ser de diferents materials naturals i/o sintètics i està compost per dos tipus de fils que s'entrecreuen perpendicularment: la trama (en sentit horitzontal) i l'ordit (en sentit vertical), els quals es poden teixir de manera paral·lela, diagonal o en espiga.

MONTART CREATION fa servir la tela de lli 100% natural de tipus tafetà i trama tancada. Ja que és el teixit que pateix menys moviments al llarg del temps degut a les humitats ambientals.

Així mateix, la nostra tela rep una atenció especial, ja que es protegeix dels atacs fúngics que pugui patir amb el temps. I el clavat al bastidor es realitza amb grapes d'acer inoxidable evitant així l'oxidació.

 
tallat tela
tallat de la tela de lli
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
presentació bandes
presentació de la tela al bastidor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tensat i clavat tela tensat i clavat amb grapes inox
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
capa d'imprimació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 


Capa de imprimació

Definició: Primera capa que s'aplica a la tela o llenç un cop està clavada al bastidor, està composta per una quantitat determinada d'aglutinant que allisa la superfície i fa que sigui menys porosa.

MONTART CREATION utilitza les receptes dels grans mestres italians del renaixement, és a dir, combina els ingredients naturals de les receptes amb altres ingredients químics que garanteixen la qualitat de la capa, evitant la seva pudrició.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 


Capa de preparació

Definició: Capes posteriors a la capa de imprimació amb contingut de càrrega, la qual unifica l'aspecte de la superfície a pintar i facilita l'adhesió de la pintura al suport. A més redueix els efectes dels moviments del suport sobre la capa pictòrica.

MONTART CREATION, a l'igual que la capa de imprimació, utilitza les receptes naturals dels grans mestres i els ingredients químics necessaris per a la seva conservació. L'aplicació es realitza mitjançant capes successives de cola i càrrega en diferents proporcions fins aconseguir la superfície adequada. Així mateix, segons les necessitats de l'obra a realitzar, es poden acolorir les capes deixant un fons de color.

La utilització de les receptes naturals dels grans mestres és necessària per a garantir l'adhesió de la pintura a la capa de preparació i evitar despreniments.

 
remenant la capa de preparació
remenant la capa de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aplicació de la capa de preparació
aplicació de la capa de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
polit de la capa de preparació polit de la capa de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dibuix preparatori
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 


Dibuix preparatori

Definició: Dibuix previ a la utilització de pintura per a realitzar l'obra final. Aquests dibuixos es solen realitzar amb carbonets o cretes.

MONTART CREATION realitza estudis previs al dibuix preparatori. És a dir, abans de fer qualsevol tipus de dibuix a sobre la capa de preparació, es realitzen esbossos en paper o cartró per determinar com serà el quadre a pintar. Un cop escollit el tema i el dibuix adequat, es crea el dibuix preparatori a sobre la tela amb carbonet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

capa pictorica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 


Capa pictòrica

Definició: Pintura que s'aplica a pinzell o palatina i pot ser al tremp, a l'oli o amb altres tècniques pictòriques. S'aplica amb capes successives fins a realitzar l'obra.

MONTART CREATION utilitza la pintura al tremp i a l'oli de qualitat aplicada a pinzell o palatina. La tècnica pictòrica que es fa servir és la dels grans mestres, amb la qual garantim un acabat d'obra de qualitat.

Els grans mestres feien servir tècniques pictòriques molt estudiades, realitzant capes successives on cada una d'elles tenia funció determinada. Primer es donaven capes al tremp amb l'aplicació de vernissos intermitjos, per templar l'obra i finalment, es realitzava la pintura a l'oli per aconseguir un acabat millor.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Vernissatge

Definició: El vernissatge final correspon a una capa de vernís aplicat a palatina o en spray que es dona al quadre com a capa de protecció.

MONTART CREATION aplica un vernís d'origen natural que es prepara al nostre taller i que conté ingredients adequats per a retardar el seu engroguiment natural degut als raigs ultraviolats.

No s'utilitzen els vernissos químics actuals, d'aquesta manera es garanteix que el vernís no penetri a la capa pictòrica i per tant, no la perjudica ja que el vernís natural queda en superfície.

 

Nota Legal Empresa

C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510

Links