montartcreation
Descripció Empresa  
Creació pintura sobre tela
CREACIÓ PINTURA SOBRE TAULA
Creació pintura sobre taula            
Creació retaules
  SUPORT
Creació pintura mural al fresc   ENDRAPAT
Galeria de quadres en venda   CAPA PREPARACIÓ
Valor orientatiu creació d'obra   DIBUIX PREPARATORI
Venda teles preparades per pintar   DAURAT O ARGENTAT
Exposicions i cursos   CAPA PICTÒRICA
Articles premsa i fitxes tècniques   VERNISSATGE
Contacti amb nosaltres    
Subscripció gratuita butlletí    
English . Español . Français    
montartrestorer
     
Descripció Empresa    
Exemples restauracions
Valor orientatiu restauració

 

Suport

Definició: El suport en la pintura sobre taula fa referència al tipus de fustes que s'utilitzen per a crear una pintura sobre taula. Aquestes obres poden tenir un suport format per una o varies fustes unides per diferents sistemes d'unió (espiga, maxembrat, etc..) i el tipus de fusta amb que estan fetes dependrà de la zona geogràfica on es construeixen les taules.

MONTART CREATION fa un estudi previ del lloc on han d'anar ubicades les obres, i segons els resultats, es tria el tipus de fusta adequada, que juntament amb diversos tractaments, es retarda el deteriorament natural de la taula. Així s'actua contra l'atac fungic, d'insectes i altres problemes d'envelliment natural de la fusta, com esquerdes.

mullat de la taula
mullat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
polit de la taula
polit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
capa impermeabilització taula
capa impermeabilització
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
endrapat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 


Endrapat

Definició: Tipus de teixit que, un cop adherit a la taula, s'utilitza com a suport de les pintures. Normalment, està fet de materials naturals i pot tenir diferents tipus d'ordit.

MONTART CREATION fa servir la tela de lli 100% natural de tipus tafetà i trama oberta. Ja que és el teixit que menys moviments pateix al llarg del temps degut a les humitats ambientals.

Així mateix, la nostra tela rep una atenció especial, ja que es protegeix dels atacs fúngics que pugui patir amb el temps. I l'adhesió a la taula es realitza mitjançant les receptes dels grans mestres italians del renaixement.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Capa de preparació

Definició: Capes posteriors a l'endrapat amb contingut de càrrega, la qual unifica l'aspecte de la superfície a pintar i facilita l'adhesió de la pintura al suport. A més redueix els efectes dels moviments del suport sobre la capa pictòrica.

MONTART CREATION utilitza les receptes naturals dels grans mestres i els ingredients químics necessaris per a la seva conservació. L'aplicació es realitza mitjançant capes successives de cola i càrrega en diferents proporcions fins aconseguir la superfície adequada. Així mateix, segons les necessitats de l'obra a realitzar, es poden acolorir les capes deixant un fons de color.

La utilització de les receptes naturals dels grans mestres és necessària per a garantir l'adhesió de la pintura a la capa de preparació i evitar despreniments.
remenant la capa de preparació
remenant la capa de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
capa preparació
primera capa de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
capa preparació final
capa final de preparació
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Dibuix preparatori

Definició: Dibuix previ a la utilització de pintura per a realitzar l'obra final. Aquests dibuixos es solen realitzar amb carbonets o cretes.

MONTART CREATION realitza estudis previs al dibuix preparatori. És a dir, abans de fer qualsevol tipus de dibuix a sobre la capa de preparació, es realitzen esbossos en paper o cartró per determinar com serà el quadre a pintar. Un cop escollit el tema i el dibuix adequat es crea el dibuix preparatori a sobre la taula amb carbonet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
 

Daurat o argentat

Definició: La tècnica del daurat i/o argentat consisteix en aplicar pa d'or o plata sobre una superfície prèviament preparada.

MONTART CREATION realitza la tècnica del daurat a l'aigua, consistent en la prèvia aplicació de bol (tipus d'argila tractada) a la zona a daurar. Primer s'aplica bol ocre i posteriorment bol vermell. Un cop aplicats, es realitza la col·locació del pa d'or fi (22K) mitjançant la tècnica clàssica aquosa.

També es pot realitzar el mateix tipus d'aplicació amb pa de plata, però amb bols negres.

Segons el tipus de dibuix preparatori es pot cisellar l'or o la plata. És a dir, es poden realitzar marques i dibuixos mitjançant cisells de diferents formes. Aquesta va ser una tècnica molt utilitzada durant els segles XIII al XV.
aplicació bol ocre
aplicació del bol ocre
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
daurat i cisellat
marques cisellat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
daurat i cisellat
detall daurat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Capa pictòrica

Definició: Pintura que s'aplica a pinzell o palatina i pot ser al tremp, a l'oli o amb altres tècniques pictòriques. S'aplica amb capes successives fins a realitzar l'obra.

MONTART CREATION utilitza la pintura al tremp i a l'oli de qualitat aplicada a pinzell o palatina. La tècnica pictòrica que es fa servir és la dels grans mestres, amb la qual garantim un acabat d'obra de qualitat.

Els grans mestres feien servir tècniques pictòriques molt estudiades, realitzant capes successives on cada una d'elles tenia funció determinada. Primer es donaven capes al tremp amb l'aplicació de vernissos intermitjos, per templar l'obra. I finalment, es realitzava la pintura a l'oli per a aconseguir un acabat millor.
 
 

pintat de la taula
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pintat de la taula


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pintat de la taula
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Vernissatge final

Definició: El vernissatge final correspon a una capa de vernís aplicat a palatina o en spray que es dóna al quadre com a capa de protecció.

MONTART CREATION aplica un vernís d'origen natural que es prepara al nostre taller i que conté ingredients adequats per a retardar el seu engroguiment natural degut als raigs ultraviolats.

No s'utilitzen els vernissos químics actuals, d'aquesta manera es garanteix que el vernís no penetra a la capa pictòrica i per tant, no la perjudica ja que el vernís natural queda en superfície.

 

Nota Legal Empresa

C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510

Links