montartcreation
Descripció Empresa        
Creació pintura sobre tela  
CREACIÓ PINTURA MURAL AL FRESC
 
Creació pintura sobre taula
És una tècnica de pintura mural aplicada sobre un morter fresc i humit, de forma que els pigments, que es diluiexen en aigua de cal, són aglutinats degut a la carbonatació de l'hidròxid de calci o calç apagada, així passen a formar part de la paret evitant un ràpid deteriorament de la pintura.
 
Creació retaules    
Creació pintura mural al fresc    
Galeria de quadres en venda    
Valor orientatiu creació d'obra    
   
Venda teles preparades per pintar        
Exposicions i cursos     SUPORT  
Articles premsa i fitxes tècniques     ARREBOSSATS  
Contacti amb nosaltres     DIBUIX PREPARATORI  
Subscripció gratuita butlletí     CAPA PICTÒRICA  
English . Español . Français        

montartrestorer

       
Descripció Empresa        
Exemples restauracions        
Valor orientatiu restauració        

suport
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Suport

Definició: Tipus de mur (totxo, pedra, maó...) o d'estructura mòbil metàl·lica que s'utilitza com a base per a la creació de les pintures murals al fresc.

MONTART CREATION realitza, un cop rebuda la comanda per part del nostre client, un estudi de la zona on a d'anar ubicada la pintura mural al fresc (possibles humitats de la paret, zona d'orientació de l'edifici...), per així determinar els tipus d'arrebossats adients.

En cas de no poder-se realitzar directament al mur per excés de clorurs i/o d'humitat en el mur i en l'edifici. O bé per petició del client, es poden utilitzar panells d'alumini com a suports. Aquests panells reben uns tractaments concrets per tal de poder-hi adherir els morters i la calç, tal i com es faria sobre el mur. Posteriorment, els panells van units mitjançant una estructura metal.lica al mur, de manera que el resultat visual final de l'obra és el mateix.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

arrebossat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Arrebossats

Definició: Tipus de morter que s'aplica a sobre del suport per tal de preparar-lo abans de pintar. Normalment s'apliquen de dues a tres capes de morter de diferent qualitat.

MONTART CREATION fa servir la tècnica de creació i aplicació del morter adequada segons les necessitats del lloc. I com ho feien els antics romans, la darrera capa a aplicar és de calç apagada humida, sobre la qual s'aplica el color.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dibuix preparatori
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Dibuix preparatori

Definició: Dibuix previ a la utilització de pintura per a realitzar l'obra final.

MONTART CREATION realitza estudis previs al dibuix preparatori. És a dir, abans de fer qualsevol tipus de dibuix a sobre la capa de calç apagada humida, es realitzen esbossos en paper o cartró per determinar com serà el quadre a pintar.

Un cop escollit, s'utilitza el sistema dels grans mestres, és a dir, es fan servir plantilles amb les quals es marca sobre la calç fresca el dibuix a realitzar.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

capa pictorica
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Capa pictòrica

Definició: Pigment pur determinat per aquest tipus de tècnica que s'aplica a pinzell al tremp d'aigua de calç.

MONTART CREATION utilitza pigments purs òxids de qualitat aplicats a pinzell sobre la calç quan aquesta encara és fresca. Un cop sec aquesta capa passa a formar part de la paret.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Nota Legal Empresa
Links

 

C/Lepant, 21 MANRESA 08242 (Barcelona) Spain Tel. i Fax 34 938776510